Vi träffas under Liljeholmsbrons södra fäste kl. 18.30 Tåget avgår 19.00 13 december 2019

För info: OSSA 070-4944122

Mopedluciatåget 2018 avklarat. Närmare  40 tomtar!

Mopedluciatåget 2017 avklarat.

Mopedluciatåget 2016 avklarat utan större problem. Några vurpor nerför den glashala Slottsbacken bara.

Mopedluciatåget 2015 avklarat. Ett 40-tal tappra mopedister trotsade kylan för att  likt Karl-Bertil Jonsson sprida glädje bland Stockholms kvällsflanörer och uteliggare.

 

Annonser